V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Konteksty Kształcenia Muzycznego – Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji muzycznej

1−2 marca 2018 roku Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Organizator: Katedra Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Łodzi

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje dr Ewa Kumik: ewakumik@amuz.lodz.pl

 

Planowane grupy zagadnień:

 • Zadania i rola muzyki w kształtowaniu świadomości człowieka
 • Szkolnictwo i edukacja muzyczna w Unii Europejskiej
 • Profesjonalne kształcenie muzyka-artysty
 • Psychospołeczne uwarunkowania edukacji muzycznej
 • Różne formy aktywności muzycznej
 • Zasoby indywidualne nauczyciela i ucznia w edukacji muzycznej
 • Arteterapia – interdyscyplinarne spojrzenie na wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży
 • Analiza szkolnej i pozaszkolnej rzeczywistości edukacji muzycznej
 • Funkcje muzyki w kształtowaniu przestrzeni publicznej człowieka
 • Szkoła jako środowisko rozwijania zainteresowań muzycznych
 • Problemy gustu muzycznego jako bariery percepcji muzyki
 • Znaczenie szkół muzycznych w środowisku społecznym
 • Reformy oświatowe i ich znaczenie dla edukacji muzycznej

 

 

Posted in Szkolenia - Warsztaty - Konferencje.