Profesjonalna edukacja muzyczna w Polsce i Europie. Teraźniejszość i perspektywy

W Siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. F. Nowowiejskiego w dniach 27-28 kwietnia odbędzie się międzynarodowa konferencja na temat Profesjonalna Edukacja Muzyczna w Polsce i Europie. Teraźniejszość i perspektywy.

Opłata wpisowa 30 zł. W ramach opłaty: materiały konferencyjne, gorące i zimne napoje, bilet na koncert galowy w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii wieńczący konferencję.

Organizator: Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach

Więcej informacji na stronie – http://psmdywity.org

W programie między innymi:

Wykłady:

Edukacja wspierająca rozwój dziecka: uzdolnienia jako czynnik wsparcia czy ryzyka dla rozwoju

Rozwojowe aspekty muzykalności dziecka – wyzwania i implikacje dla wczesnej edukacji muzycznej

Rola szkoły muzycznej w kreowaniu kompetencji kulturowych dzieci i młodzieży

Kultura wysoka i biznes: wrogowie czy sojusznicy

Szkolnictwo muzyczne w Finlandii. Sukcesy i wyzwania

Szkolnictwo muzyczne w Islandii. Wyzwania pedagogiczne wobec zmian społecznych

Szkolnictwo muzyczne na Węgrzech. Na styku tradycji i współczesności

Współpraca szkolnictwa ogólnokształcącego i artystycznego. Dobre praktyki na przykładzie Dolnej Saksonii

Panele dyskusyjne:

Współczesna szkoła muzyczna! Instrukcja obsługi
Świat za 50 lat. Szkoła muzyczna przyszłości.

Posted in Szkolenia - Warsztaty - Konferencje.