O nas

Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki powstało w Lublinie w 2009 roku jako odpowiedź na głosy płynące ze środowiska nauczycielskiego. Muzycy potrzebowali organizacji, która służyłaby im pomocą w codziennej pracy oraz miejsca, gdzie mogliby wymieniać między sobą doświadczenia zawodowe.

W przeciągu tych kilku lat Stowarzyszenie dość mocno zaznaczyło swoją obecność, stało się istotnym elementem powszechnej edukacji muzycznej. Obecnie zrzesza ponad 200 aktywnych członków. Są to nie tylko nauczyciele muzyki wszystkich szczebli edukacyjnych, ale także animatorzy, edukatorzy muzyczni oraz osoby w różny sposób związane z powszechną edukacją muzyczną. W 2012 roku honorowe członkostwo Stowarzyszenia przyjęły Panie prof. Maria Przychodzińska oraz prof. Zofia Konaszkiewicz, osoby zasłużone dla rozwoju polskiej edukacji muzycznej.

Od momentu powstania staramy się nawiązywać współpracę z instytucjami wspierającymi upowszechnianie muzyki i edukację muzyczną oraz aktywnie uczestniczyć w podejmowanych przez nie przedsięwzięciach. Naszymi stałymi partnerami są Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Instytut Muzyki i Tańca.

Do zadań Stowarzyszenia należy przede wszystkim wspieranie nauczycieli muzyki i powszechnej edukacji muzycznej. Czynimy to wielotorowo: co roku organizujemy Ogólnopolskie Konferencje Metodyczne Nauczycieli Muzyki, wydajemy czasopismo, „Wychowanie Muzyczne”, które od ponad 58 lat współtworzy edukację muzyczną w Polsce, w latach 2013–2014 prowadziliśmy projekt Liderzy Animacji Muzycznej, organizujemy konkursy dla uczniów i nauczycieli, wydajemy książki, udostępniamy materiały dydaktyczne, rozpowszechniamy informacje o akcjach kulturalnych, konkursach i festiwalach, dla nauczycieli organizujemy warsztaty i spotkania. Oprócz tego wspieramy działalność innych instytucji działających na rzecz kultury muzycznej.

Możliwe pola naszych działań nie kończą się jednak na tym. Z każdym rokiem otwieramy nowe obszary i zagadnienia, naszym działaniem obejmujemy coraz większą liczbę osób, głosimy przy tym hasło, że w każdym z nas jest muzyka, a my wraz z nauczycielami pomagamy ją wydobyć i zrozumieć.