DOŁĄCZ DO NAS

Deklaracja wstąpienia do Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki

Deklaruję chęć przystąpienia do Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki.
Informuję, iż zapoznałem/am się ze statutem stowarzyszenia i zobowiązuje się do jego przestrzegania, w tym do opłacania rocznych składek członkowskich.

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania/adres korespondencyjny:

Miejsce pracy/stanowisko:

Telefon:

E-mail:

 

  • Wystawioną legitymację prześlemy na wskazany adres korespondencyjny
  • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 z późniejszymi zmianami, podane informacje, bez pisemnej zgody ich właściciela, nie będą przetwarzane i udostępniane osobom trzecim.

 

W celu wstąpienia do Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki należy wypełnić deklarację wstąpienia oraz dokonać wpłaty na rachunek:

BGŻ BNP Paribas, nr 17 1600 1446 1841 8218 1000 0001

  • osoby pracujące – 50 zł,
  • pełnoletni uczniowie i studenci oraz emeryci – 25 zł.

W dowodzie wpłaty prosimy napisać „opłata wpisowa” oraz imię i nazwisko zgłaszanej osoby. Opłata wpisowa obejmuje pierwszy rok członkostwa. W kolejnych latach opłaty wynoszą odpowiednio 30 zł – osoby pracujące oraz 20 zł – uczniowie, studenci i emeryci.