Profesjonalna edukacja muzyczna w Polsce i Europie. Teraźniejszość i perspektywy

W Siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. F. Nowowiejskiego w dniach 27-28 kwietnia odbędzie się międzynarodowa konferencja na temat Profesjonalna Edukacja Muzyczna w Polsce i Europie. Teraźniejszość i perspektywy.

Opłata wpisowa 30 zł. W ramach opłaty: materiały konferencyjne, gorące i zimne napoje, bilet na koncert galowy w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii wieńczący konferencję.

Organizator: Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach

Więcej informacji na stronie – http://psmdywity.org

W programie między innymi:

Wykłady:

Edukacja wspierająca rozwój dziecka: uzdolnienia jako czynnik wsparcia czy ryzyka dla rozwoju

Rozwojowe aspekty muzykalności dziecka – wyzwania i implikacje dla wczesnej edukacji muzycznej

Rola szkoły muzycznej w kreowaniu kompetencji kulturowych dzieci i młodzieży

Kultura wysoka i biznes: wrogowie czy sojusznicy

Szkolnictwo muzyczne w Finlandii. Sukcesy i wyzwania

Szkolnictwo muzyczne w Islandii. Wyzwania pedagogiczne wobec zmian społecznych

Szkolnictwo muzyczne na Węgrzech. Na styku tradycji i współczesności

Współpraca szkolnictwa ogólnokształcącego i artystycznego. Dobre praktyki na przykładzie Dolnej Saksonii

Panele dyskusyjne:

Współczesna szkoła muzyczna! Instrukcja obsługi
Świat za 50 lat. Szkoła muzyczna przyszłości.

Szkolenie dla nauczycieli muzyki i rytmiki, edukatorów muzycznych i animatorów kultury

 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina  zaprasza na szkolenie dla nauczycieli muzyki i rytmiki, edukatorów muzycznych i animatorów kultury. Odbędzie się ono 18 kwietnia br. w domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli

Koszt szkolenia: 50 zł/os.
W cenę wliczony jest koszt obiadu oraz dojazd autobusem z Warszawy
Zgłoszenia: Małgorzata Kazur, tel.: (+48) 664 413 511, e-mail: mkazur@nifc.pl

PROGRAM:

10.00–10.30 Misja Zespołu edukacji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

Przedstawienie programu edukacyjnego dla szkół stworzonego przez zespół edukacji Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli: lekcji muzealnych, lekcji o historii parku z warsztatem muzycznym, warsztatów Małej Akademii Chopinowskiej, warsztatów słuchania Chopinoteki. Zaprezentowanie możliwych realizacji założeń podstawy programowej z muzyki.

10.30–11.30 Mistrzowie Chopina − Mozart

Lekcja pokazowa przybliżająca cechy muzyki klasycznej na przykładzie serenady Eine Kleine Nachtmusik. Warsztaty z dziełem, Wariacjami B-dur op. 2 Chopina na temat arii Là ci darem la mano z opery Don Giovanni Mozarta, staną się punktem wyjścia do zapoznania uczniów ze stylem brillant poprzez improwizacje ruchowe, taniec, zadania teatralne, warsztaty słuchania.

11.30–12.00 Zwiedzanie Domu Urodzenia Fryderyka Chopina

12.00–12.15 Kwadrans muzyczny

12.15–13.00 Przerwa obiadowa

13.00–14.00 Myśląc tańcem. Mazurki Chopina i Szymanowskiego

Prezentacja mazurków Chopina i Szymanowskiego, odnajdowanie rytmów oberka, mazura, kujawiaka u Chopina i rytmów podhalańskich u Szymanowskiego. Zestawienie twórczości obydwu artystów. Nauka piosenki o gatunkach. Rozbudowywanie słownictwa uczniów do opisywania muzyki.

14.00–15.00 Lekcja muzyki w terenie

Out of classroom education, czyli nauczanie poza salą szkolną – to popularny europejski trend, który zespół edukacji realizuje w parku-pomniku otaczającym Dom Urodzenia Chopina.

15.00–16.00 Myśląc śpiewem. Nokturn b-moll op. 9 nr 1

Zapoznanie z gatunkiem nokturnu oraz cytowaną przez Chopina w Nokturnie pieśnią Oj chmielu, chmielu w wykonaniu kapeli tradycyjnej (Kapela Niwińskich). Przybliżenie XIX-wiecznych obrzędów, kontekstu kulturowego, które mogą być narzędziami wzbogacającymi zaznajamianie uczniów z dziełem muzycznym. Analiza przebiegu utworu podczas gier i zabaw muzycznych.

 

Akcja Labirynt

Akcja Labirynt to program edukacyjny i artystyczny łączący twórczy potencjał dzieci, młodzieży, nauczycieli oraz artystów. Celem projektu jest wzajemna inspiracja, rozwijanie zainteresowań artystycznych, eksperyment twórczy i poznawanie sztuki.

 

Program Akcji Labirynt stowarzyszony jest z międzynarodowym Festiwalem La Folle Journée. Zapraszamy szkoły podstawowe i gimnazja do udziału w następujących elementach programu:

 

 • Warsztaty artystyczne dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych jednodniowe warsztaty realizowane w maju, czerwcu i wrześniu w siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272. Warsztaty dla grup szkolnych są prowadzone przez artystów-animatorów w zakresie: tworzenia dźwięków, gry na instrumentach i wynalazkach muzycznych, improwizacji perkusyjnej, beatboxu, teatru i ekspresji ruchowej.

 

 • Minutowa Piosenka Klasowa – ogólnopolski konkurs dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów w dwóch kategoriach o różnych stopniach trudności:
 1. stworzenie autorskiego utworu przez klasę i nauczyciela oraz nagranie klipu
 2. stworzenie autorskiego tekstu i nagranie klipu do gotowego podkładu muzycznego

Najlepsze klipy spośród nadesłanych zostaną zakwalifikowane do plebiscytu o Nagrodę Publiczności realizowanego na portalu Facebook. Nagrody konkursowe (instrumenty muzyczne, płyty, książki) zostaną wręczone podczas gali finałowej.

 

 • Żywe Granie – ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży do 19 r.ż. , które tworzą własną muzykę i chcą podzielić się nią z szerszym gronem odbiorców. Uczestnicy mają za zadanie zarejestrować dowolnym rejestratorem video (telefonem, kamerą itp.) wykonaną na żywo własną piosenkę. Nagrodą dla zwycięzców są warsztaty studyjne połączone z sesją nagraniowa w studiu w Warszawie oraz bony pieniężne na zakup akcesoriów muzycznych.

 

Szczegóły informacyjne www.akcjalabirynt.pl

i rezerwacja miejsc  biuro@muzykajest.pl tel. 605 225 849

 

Program finansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Stołeczne Warszawę. Naszymi partnerami są Orkiestra Sinfonia Varsovia, Centrum Promocji Kultury Praga-Południe oraz portal Muzykoteka Szkolna.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Konteksty Kształcenia Muzycznego – Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji muzycznej

1−2 marca 2018 roku Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Organizator: Katedra Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Łodzi

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje dr Ewa Kumik: ewakumik@amuz.lodz.pl

 

Planowane grupy zagadnień:

 • Zadania i rola muzyki w kształtowaniu świadomości człowieka
 • Szkolnictwo i edukacja muzyczna w Unii Europejskiej
 • Profesjonalne kształcenie muzyka-artysty
 • Psychospołeczne uwarunkowania edukacji muzycznej
 • Różne formy aktywności muzycznej
 • Zasoby indywidualne nauczyciela i ucznia w edukacji muzycznej
 • Arteterapia – interdyscyplinarne spojrzenie na wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży
 • Analiza szkolnej i pozaszkolnej rzeczywistości edukacji muzycznej
 • Funkcje muzyki w kształtowaniu przestrzeni publicznej człowieka
 • Szkoła jako środowisko rozwijania zainteresowań muzycznych
 • Problemy gustu muzycznego jako bariery percepcji muzyki
 • Znaczenie szkół muzycznych w środowisku społecznym
 • Reformy oświatowe i ich znaczenie dla edukacji muzycznej

 

 

I Ogólnopolska Konferencja dla Nauczycieli Muzyki Szkół Powszechnych

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza nauczycieli muzyki szkół powszechnych na:

I Ogólnopolską Konferencję dla Nauczycieli Muzyki Szkół Powszechnych

Muzyka klasyczna w powszechnej edukacji muzycznej. Wychowanie do słuchania

8-9 grudnia 2017 r.- Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

 

Termin zgłoszeń upływa 19 listopada 2017 r.

Więcej informacji tym formularz zgłoszeń i program konferencji jest dostępny na stronach NIFC

 

Festiwal Nowowiejski NA NOWO

Zespół Szkół Muzycznych im O. Kolberga w Radomiu zaprasza do swojej siedziby, ul. 25 Czerwca 70 w Radomiu, na festiwal Nowowiejski NA NOWO

 

DZIEŃ I 25.10.2017 r. (środa)

15:00−18:00 − WARSZTATY WOKALNE

Sala koncertowa szkoły

prowadzenie: dr hab. Rafał Majzner

 

DZIEŃ II 26.10.2017 r. (czwartek)

10:30 − 11:30 WYKŁAD Symfonika organowa Feliksa Nowowiejskiego na tle europejskiej symfoniki organowej XIX i XX w.

Sala koncertowa szkoły

prowadzenie: Jerzy Kukla

15:00−18:00 − WARSZTATY WOKALNE

Sala koncertowa szkoły

prowadzenie: dr hab. Rafał Majzner

18:30 KONCERT ORGANOWY

Kościół św. Łukasza w Radomiu (ul. Piastowska 26)

Program: Feliks Nowowiejski IX Symfonia organowa

Wykonawca: Jerzy Kukla

 

DZIEŃ III 27.10.2017 r. (piątek)

12:30−13:15 − KONCERT

Sala koncertowa szkoły

Program: utwory Feliksa Nowowiejskiego oraz ich współczesne interpretacje napisane przez Annę Sowę

Wykonawcy: uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu

18:00 − KONCERT

Sala koncertowa szkoły

Wykonawcy:

Monika Świostek − sopran

Rafał Majzner − tenor

Rafał Hołub – fortepian

Dziecięcy Chór „Cantus Angelus” Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu pod dyrekcją Marii Wrzesińskiej

Chór „Campanella” II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Radomiu pod dyrekcją Marii Wrzesińskiej

Chór Filharmoniczny Radomskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Marii Wrzesińskiej

Program:

Utwory Feliksa Nowowiejskiego

Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej

Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum”

zaprasza na

Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej

Prowadzić je  będą: dr Marek Nahajowski (flecista i teoretyk muzyki, wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi), Tadeusz Czechak (specjalista gry na dawnych instrumentach, w szczególności na lutni i lirze korbowej), Cezary Szyfman (śpiewak, profesor Akademii Muzycznej w Warszawie, wydział zamiejscowy w Białymstoku), Dariusz Brojek – tancerz, członek zespołu „Cracovia Danza”, specjalista w dziedzinie tańca dawnego oraz Beata Kotecka (wykładowca w pracowni rzeźby kaliskiego Instytutu Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Poznaniu).

W ramach warsztatów odbędą się

Letnie Koncerty Muzyki Dawnej:

13 lipca, godz. 18.00 w Pałacu Tłokinia,

14 lipca, godz. 19.15 w Kaliskiej Katedrze,

15 lipca, godz.18.00 na dziedzińcu Zamku Książąt Czartoryskich w Gołuchowie.

Wystąpią:

Zespół Muzyki i Tańca Dawnego Capella Antiqua Bialostociensis z Białegostoku, Zespół Fletów Prostych Cantio Polonica z Białegostoku, Zespół Muzyki Dawnej Favorito z Białegostoku, Zespół Młodzieżowy Gregorianum z Warszawy, Zespół Wokalny Sine Nomine  z Lublina, Zespół Muzyki Dawnej Hortus Musicus z Mielca, Zespół Muzyki Dawnej Alla Semibreve z Kalisza.

 Wstęp wolny

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Dzień Edukacji Muzycznej

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zaprasza na kolejną edycję Dnia Edukacji Muzycznej. Odbędzie się ona 19 października 2016 roku w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie. Dzień Edukacji Muzycznej to wydarzenie o charakterze szkoleniowym skierowane do nauczycieli gry na instrumentach, dyrygentów orkiestr szkolnych oraz chórmistrzów. W programie m.in. lekcje pokazowe, wykłady i warsztaty. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapisy przyjmowane są do 10 października 2016 roku.

Więcej informacji na facebooku

dem_2016_plakat_

Zapisz

XVII Międzynarodowe Warsztaty Flażoletowe

Poznań, 16-20 sierpnia 2016 r.

Warsztaty poprowadzi Ronan Le Dissez z Bretanii, będą one odbywały się codziennie w godzinach 10–16 w Domu Bretanii w Poznaniu (Stary Rynek 37). Zajęcia są adresowane do muzyków folkowych i zaawansowanych w grze na flażolecie amatorów, nauczycieli, metodyków nauczania i animatorów ruchu flażoletowego.

Warsztaty zakończy koncert wszystkich uczestników wraz z prowadzącym, który odbędzie się w sobotę 20 sierpnia 2016 o 12:15 w Sali Kameralnej im. M. Groblicza poznańskiego Muzeum Instrumentów Muzycznych (Stary Rynek 45) – wstęp wolny.

Organizatorzy: Dom Bretanii w Poznaniu, Ośrodek Kultury w Swarzędzu, Stowarzyszenie EMU, Muzeum Narodowe – Oddział Instrumentów Muzycznych.

Zapisy na warsztaty przyjmuje: Wojciech Wietrzyński; lwjkwietrzynski@poczta.onet.pl

tel. 508 897 34

Plakat XVII MWF 2016 m_

Zapisz