KONTAKT

Adres: Kraśnicka 2a, 20-718
Telefon: 81-533-76-65
E-mail: Sekretariat@snmuzyki.pl

LUBIĄ NAS

Szanowni Państwo!

Ukazał się nowy numer czasopisma „Wychowanie Muzyczne”.

Szczególnej uwadze polecamy tekst Co dalej z edukacją muzyczną?, który wyraża przekonanie, że powszechna edukacja muzyczna wymaga daleko idących zmian. U podstaw ocen, wniosków i tez przedstawionych w tym artykule leży przeświadczenie autora, że prędzej czy później cała edukacja w Polsce ulegnie przeobrażeniom zgodnie ze światowymi trendami i że zmiany cywilizacyjno-kulturowe w swoich głównych postaciach są trwałe, należy więc uwzględnić je w edukacji muzycznej.

Poza tym tekstem zeszyt zawiera artykuły:

  • Kabaret elementem kultury dawniej i dzisiaj
  • Książki dla dzieci o tematyce muzycznej − opowieści Anny Czerwińskiej-Rydel
  • Muzyczna „mitologia” (19). Mit muzyki dawnej
  • Propozycje zajęć muzycznych w przedszkolu w okresie zimy
  • Wieczór kolęd
  • Muzyczne wędrówki po świecie (2). Śladami kultury żydowskiej
  • Filmy o zespołach i muzykach kultury popularnej. Materiały do zajęć dla uczniów w wieku gimnazjalnym
  • Fryderyk Chopin – wydanie, jakiego jeszcze nie było!
  • Pracownie muzyczne – program pilotażowy projektu „Grajmy w szkole”

oraz kilkanaście kolęd, pastorałek i innych pieśni o Bożym Narodzeniu.

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 18 grudnia 2017 roku wysłało do kilku instytucji w kraju

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek artystycznych i placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.

I sprawa nie budziłaby kontrowersji, ale rodzą się pytania: Dlaczego konsultacje sprowadza się do kilku instytucji, a ich termin pokrywa się z przerwą świąteczną? Po co zadaje się pytania, jeżeli nie oczekuje się na nie odpowiedzi?

Mimo, że nas o zdanie nikt nie pyta, postaramy się zająć w tej sprawie stanowisko.  A sprawa wygląda groźnie.  Projekt zakłada dalsze zaostrzenia  i utrudnienia w podejmowaniu pracy w szkolnictwie muzycznym.  Może i intencją rozporządzenia jest podnoszenie poziomu nauczania, ale będzie to cios dla małych szkół muzycznych i dla kierunków edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej  na uniwersytetach.

Projekty znajdują się na stronach MKiDN

 

Wybrane materiały z konferencji  z 2017 roku w Karolinie w Otrębusach

(film z YouTube)  Warsztaty Jacka Tarczyńskiego - Muzykowanie na szkolnych instrumentach – aktywne słuchanie muzyki

(film z YouTube)  Marcin Łukasz Mazur – warsztaty wokalno-chóralne Śpiewajmy z dziećmi na głosy!

Listy do Ministerstwa Edukacji Narodowej

Opinia w sprawie podstaw programowych

Postulaty SNM i PSEiAM 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz