KONTAKT

Adres: Kraśnicka 2a, 20-718
Telefon: 81-533-76-65
E-mail: Sekretariat@snmuzyki.pl

LUBIĄ NAS

 Zmarł prof. dr hab. Andrzej Rakowski

3 kwietnia br. roku zmarł prof. Andrzej Rakowski, wybitny akustyk, rektor UMFC w Warszawie, człowiek wielce zasłużony dla edukacji muzycznej w Polsce. Współtworzył On i organizował system edukacji muzycznej na szczeblu podstawowym, jak i kierunki edukacji muzycznej na uniwersytetach i w akademiach muzycznych. Przez całe swoje życie zawodowe zabiegał o to, aby edukacja muzyczna w Polsce miała swoje należne miejsce, poświęcał się temu z wielkim przekonaniem, nie szczędząc swego czasu i trudu.

Zmarł wielki, wyjątkowy człowiek, przyjaciel nas wszystkich. Swój autorytet i prestiż zyskał dzięki kompetencji, głębokiej mądrości, ale i dzięki ogromnej życzliwości do ludzi, swojej szlachetności. Pozostawił po sobie ogromną spuściznę, raporty z badań, publikacje, wiele załatwionych spraw, ale i wiele otwartych, które winniśmy kontynuować.  

Cześć  Jego pamięci!

Msza św. i uroczystości pogrzebowe śp. profesora Andrzeja Rakowskiego odbędą się w czwartek 12 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00 w Warszawie w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym, ul. Powązkowska 43/45.

 

Szanowni Państwo!

Ukazał się nowy numer czasopisma „Wychowanie Muzyczne”.

Szczególnej uwadze polecamy tekst Zapomniane przeżycie estetyczne, w którym autor poszukuje odpowiedzi na pytanie, dlaczego coraz rzadziej doświadczamy głębokich i świadomych przeżyć estetycznych i emocjonalnych muzyki. Punktem wyjścia rozważań jest przybliżenie ugruntowanych w psychologii i estetyce teorii z zakresu doświadczania muzyki oraz  analiza współczesnej kultury  ze szczególnym uwzględnieniem fundamentalnych różnic między muzyką artystyczną a rozrywkową.

Poza tym tekstem zeszyt zawiera artykuły:

  • Fenomen Kabaretu Starszych Panów
  • Nowe perspektywy kariery zawodowo-artystycznej w  świadomości  współczesnych  muzyków
  • Wielkie dzieła z klasyki muzyki artystycznej w filmie. Materiały do zajęć dla uczniów w wieku gimnazjalnym
  • Muzyczne wędrówki po świecie (3). Muzyka Ameryki Łacińskiej
  • Nowe zasady zatrudniania nauczycieli w szkolnictwie muzycznym – propozycja

oraz Skąd się biorą piosenki? cz. I, piosenki Janusza Nowosada do słów Marii Konopnickiej

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 18 grudnia 2017 roku wysłało do kilku instytucji w kraju
Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek artystycznych i placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych

I sprawa nie budziłaby kontrowersji, ale rodzą się pytania: Dlaczego konsultacje sprowadza się do kilku instytucji, a ich termin pokrywa się z przerwą świąteczną? Po co zadaje się pytania, jeżeli nie oczekuje się na nie odpowiedzi?

Mimo, że nas o zdanie nikt nie pyta, postaramy się zająć w tej sprawie stanowisko.  A sprawa wygląda groźnie.  Projekt zakłada dalsze zaostrzenia  i utrudnienia w podejmowaniu pracy w szkolnictwie muzycznym.  Może i intencją rozporządzenia jest podnoszenie poziomu nauczania, ale będzie to cios dla małych szkół muzycznych i dla kierunków edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej  na uniwersytetach.

Projekty znajdują się na stronach MKiDN

 

Wybrane materiały z konferencji  z 2017 roku w Karolinie w Otrębusach

(film z YouTube)  Warsztaty Jacka Tarczyńskiego - Muzykowanie na szkolnych instrumentach – aktywne słuchanie muzyki

(film z YouTube)  Marcin Łukasz Mazur – warsztaty wokalno-chóralne Śpiewajmy z dziećmi na głosy!

Listy do Ministerstwa Edukacji Narodowej

Opinia w sprawie podstaw programowych

Postulaty SNM i PSEiAM 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz